1.400 Führerschäiner sinn am Joer 2018 am Kader vun

1.400 Führerschäiner sinn am Joer 2018 am Kader vun Ethylotester vun der Police agezu ginn, dat sinn 81% vun allen agezunnene Permisen.Kader