Wat méi dringend braicht wéi jardins éphémères (wuel

Wat méi dringend braicht wéi jardins éphémères (wuel flott) an Plastiksbänken sinn iwwerdachten Busarrêts bei dem Schmuddelwieder – an eng Twitter Adress @villedeschSinn